Održan Panel: Unapređivanje sistema upravljanja turističkim destinacijama u Srbiji

Održan Panel: Unapređivanje sistema upravljanja turističkim destinacijama u Srbiji

U petak, 25. maja 2018. godine, na Univerzitetu Singidunum održana je panel diskusija „Unapređivanje sistema upravljanja turističkim destinacijama u Srbiji”.

Panel diskusija je organizovana i održana u okviru kontinuiranog doprinosa koji Univerzitet Singidunum i konferencija SITCON (Singidunum International Tourism Conference) pružaju razvoju naučne i stručne misli u turizmu, posebno u Srbiji.

Na početku Panela uvodni govor održao je prof. dr Slobodan Čerović, dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, čime je i Panel svečano otvoren.

 

Moderator panela je bio prof. dr Jovan Popesku, a kao glavni panelisti u diskusiji su učestvovali:

 • dr Miroslav Knežević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;
 • Dr Nataša Pavlović, direktorka Turističke organizacije Vojvodine;
 • Miroslav Rađen, direktor Turističke organizacije Regije Zapadna Srbija;
 • Miodrag Popović, direktor Turističke organizacije Beograda;
 • Ljubinko Milenković, direktor Turističke organizacije Sokobanja;
 • Snežana Perić, direktorka Turističke organizacije Loznice;
 • Tijana Maljković, sekretar Udruženja za turizam Privredne komore Srbije;
 • Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije – YUTA;
 • Dr Georgi Genov, direktor Poslovnog udruženja hotelsko ugostiteljske privrede Srbije – HORES;

Prisutno je bilo preko 150 učesnika u radu Panela.

Ključni zaključci rasprave o potrebi za promenama sistema i okvira za funkcionisanje turističkih organizacija u Srbiji kao i o osnivanju organizacija za upravljanje turističkim destinacijama – Destinacijskih menadžment organizacija (DMO) su:

 • Istaknuta je potreba za koordinacijom i umrežavanjem turističkih organizacija na svim nivoima. U tom cilju potrebno je stvoriti osnove za definisanja načina čvršćeg povezivanja turističkih organizacija radi stvaranja celovitog i međusobno bolje povezanog sistema upravljanja turističkim destinacijama Srbije. U narednom periodu, kroz izmene i dopune postojećih zakonskih rešenja, treba težiti efikasnijem rešavanju ovog problema.
 • Istaknuta je potreba za regionalizacijom turizma u Srbiji koja bi omogućila racionalni pristup osnivanju regionalnih turističkih organizacija kao i prilagođavanje uloge sadašnjih turističkih organizacija, pre svega opština, u okviru regionalnih turističkih organizacija.
 • Potrebno je usklađivanje zakonskih i podzakonskih rešenja koji uređuju različite oblasti koje su značajne za stvaranje i uspešno funkcionisanje sistema upravljanja turističkim destinacijama u Srbiji.
 • Konstatovano je da bi promena u sistemu upravljanja turističkim destinacijama u Srbiji trebalo da obuhvati i osnivanje Destinacijskih menadžment organizacija – DMO kao specifičnog oblika partnerstva između javnog i privatnog sektora za šta je potrebno precizno urediti način njihovog osnivanja i funkcionisanja.

 

Galeriju fotografija sa održanog Panela možete pogledati na sledećem linku.