Sead ef. Nasufović

Sead ef. Nasufović

Reis-ul-ulema, Islamic Community of Serbia

Sead ef. Nasufović

Reis-ul-ulema Sead ef. Nasufović was elected to this position on July 2, 2016, at the session of the Supreme Council of the Islamic Community of Serbia. He is PhD candidate in Literature at the Faculty of Philology, University of Belgrade. Sead ef. Nasufović served as imam in Bijelo Polje, at Omerbašića mosque in Bar (Montenegro), and then in the mosque Sehid Abdul-Aziz in Novi Pazar. He was educator of the native language and literature in secondary madrasah Sinan-beg in Novi Pazar, as well as secretary, assistant and lecturer at the Faculty of Islamic Studies in Belgrade. Until recently, he was president of the Constitutional Court of the Islamic Community of Serbia.

Сеад еф. Насуфовић

За реис-ул-улему изабран је 2. јула 2016. године на седници Врховног Сабора Исламске заједнице Србије Докторанд је на Филолошком факултету Универзитета у Београду на модулу за књижевност. Обављао дужност имама у Бијелом Пољу, “Омербашића џамији” у Бару (Црна Гора), а затим и у џамији “Шехид Абдул-Азиз” у Новом Пазару. Радио је као професор матерњег језика и књижевности у средњој медреси “Синан-бег” у Новом Пазару, као и послове секретара, асистента и предавача поверене наставе на Факултету исламских наука у Београду. Донедавно је био председник Уставног суда Исламске заједнице Србије.