Registration Fee

Registration Fee

All participants of SITCON 2017 conference are exempt from payment of registration fee.

 

Котизација

Сви учесници конференције SIТCON 2017 су ослобођени плаћања котизације.