Razaq Raj

Razaq Raj

Leeds Beckett University

Razaq Raj

Prof. Razaq Raj is an internationally renowned academic with over seventeen years higher education experience of teaching and research in UK, Malta, Portugal, Spain, Italy, Germany, China and South Korea. He is Principal Lecturer for Research and Enterprise at Business School of Leeds Beckett University, UK. He is also Visiting Professor at the Kedge Business School, France and University of Vitez, Bosnia.

He is founding co-editor of the International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. He co-founded book series Religious Tourism and Pilgrimage Management (with Kevin Griffin, PhD). He has organised international conferences, delivered keynote speeches, published in a number of peer reviewed journals and conference proceedings. He has published books on Religious Tourism and Pilgrimage Management: An International Perspective (Cabi), Event Management: An Integrated and Practical Approach (Sage) and Event Management and Sustainability (Cabi). He has recently published a text on Cultural Tourism and the 3rd edition of Event Management.

Разак Раџ

Проф. Разак Раџ је професор са више од седамнаест година међународног искуства у настави и истраживањима на универзитетима у Великој Британији, Малти, Португалији, Шпанији, Италији, Немачкој, Кини и Јужној Кореји. Проф. Раџ је главни предавач у области истраживања и предузетништва у пословној школи Универзитета Leeds Beckett у Великој Британији. Такође је гостујући професор пословне школе Kedge у Француској и Универзитета Витез у Босни.

Један је од оснивача и уредника међународног часописа за верски туризам и ходочашćе International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. Један је од покретача серије књига Верски туризам и управљање ходочашћем (у сарадњи са др Кевином Грифином). Организује међународне конференције, учествује на уводним излагањима и објављује у великом броју стручних часописа и зборника радова. Објавио је књиге Верски туризам и управљање ходочашћем; Међународна перспектива (Cabi), Управљање догађајима; Интегрисани и практични приступ (Sage) и Организација догађаја и одрживост (Cabi). Недавно је објавио текст о Културном туризму и 3. издање књиге Управљање догађајима.