Presentation

Presentation

Each presentation should last approximately 10 minutes and will be presented within parallel thematic sessions. We recommend that you spend 7 minutes on your presentation and leave 3 minutes for an open discussion. You will be informed on the final schedule of your session and the exact time of your presentation about 1 week in advance. All oral presentations should be done in English (for papers submitted in English) or Serbian (for papers submitted in Serbian) the official languages of the SITCON 2017 conference.

We advise you to pay special attention to the following segments when preparing your oral presentation:

  • Ensure that you are available at least 30 minutes before the scheduled time for your session on the Conference date;
  • The equipment at your disposal shall include PC and Data Projector;
  • It is recommended to use PowerPoint and PDF;

Please use the Official SITCON 2017 Power Point Template that can be downloaded via this link.

 

Излагање

Излагање рада би требало да траје око 10 минута и биће део паралелних тематских сесија. Препорука је да излагање траје 7 минута, а да се остави 3 минута за слободну дискусију. Аутори ће бити обавештени о коначном распореду сесије и тачном времену излагања недељу дана унапред. Сва усмена излагања треба да буду на енглеском језику (за радове достављене на енглеском језику) или српском језику (за радове достављене на српском језику) који су службени језици конференције SIТCON 2017.

Молимо ауторе да током припреме усменог излагање посебну пажњу обрате на следеће:

  • Будите присутни најмање 30 минута пре заказаног времена ваше сесије на дан конференције;
  • Опрема коју ћете имати на располагању укључује рачунар и пројектор;
  • Препоручује се да користите Power Point и PDF формате презентација;

Молимо Вас да користите званични SIТCON 2017 Power Point шаблон који можете да преузмете на овом линку.