Important Dates

Important dates

  • May 8, 2017 – Paper submission for review
  • Мay 28, 2017 – Extended deadline for abstract/full paper submission       
  • Jun 1, 2017 – Paper status notice to authors
  • June 8-9, 2017 – Conference date

Важни датуми

  • 8.5.2017. – Достављање радова на рецензију
  • 28.5.2017. – Продужени рок за достављање апстракта/рада
  • 1.6.2017. – Обавештење о статусу рада
  • 8-9.6.2017. – Датум одржавања конференције