Christos Petreas

Christos Petreas

Business and Tourism Economist

Christos Petreas

Christos Petreas is a Business and Tourism Economist and EU Senior Expert for Regional Development and Business, Tourism and Education, Researcher – Consultant; educated in two USA universities, after working for more than 15 years abroad (USA, England, Africa), he is active based in Greece, advising governmental, public and private sector entities in Greece and abroad, and has been holding academic positions in many Greek and European universities and educational institutions. Participated in >70 strategic and development projects and studies within the tourism sector (>120 overall), he has been particularly interested in religious tourism for more than ten years. Among other appointments, he is currently Member, and Tourism Adviser, of the Synodical Committee for Pilgrimage Tours of the Holy Synod of the Church of Greece; he authored (total >200 items) books, chapters, papers, among which many articles on religious tourism development; he is Contributing Editor for Religious Tourism to the Greek weekly published newspaper “ORTHODOXI ALHTHEIA” and Member of the Industry Advisory Board of the International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage and participates since 2000 in The Religious Tourism and Pilgrimage Expert Group. Contact: c.p.petreas@gmail.com.

Христос Петреас

Христос Петреас је економиста у области пословања и туризма, виши стручни сарадник у ЕУ за регионални развој и истраживач-консултант за области пословања, туризма и образовања. Школовао се на два универзитета у САД-у. Након више од 15 година рада у иностранству (САД, Енглеска, Африка), ради са седиштем у Грчкој као саветник у државном, јавном и приватном сектору, у Грчкој и иностранству, и обавља академске функције на многим грчким и европским универзитетима и образовним институцијама. Учествовао је на више од 70 стратешких и развојних пројеката и студија из области туризма (>120 укупно), а више од 10 година бави се темом верског туризма. Међу другим именовањима, он је тренутно члан и саветник за туризам у Синодском комитету за Ходочашћа Светог Синода грчке цркве. Аутор је више од 200 књига, поглавља, радова, међу којима је много радова о развоју верског туризма; Уредник је задужен за верски туризам у грчком недељнику “ORTHODOXI ALHTHEIA” и члан Саветодавног одбора часпоиса: International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, а од 2000. године члан је и Експертске групе за верски туризам и ходочашћа. Контакт: c.p.petreas@gmail.com.